Harmonogram szkoleń

Drukuj

Szkolenia otwarte organizujemy regularnie w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku i Szczecinie.
Okazjonalnie szkolenia prowadzimy także w Płocku, Radomiu, Łodzi, Gdyni, Opolu, Kielcach, Lublinie, Zielonej Górze, Koszalinie, Gdańsku, Bydgoszczy, Ostrowie Wielkopolskim - HARMONOGRAM WSZYSTKICH SZKOLEŃ

Dla zorganizowanych grup prowadzimy szkolenia zamknięte na terenie przedsiębiorstwa klienta.

Aby zapisać się na szkolenie prosimy o przesłanie mailem lub faxem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
albo bezpośrednio w naszym sklepie: www.iso9001.edu.pl 
 

Nr Nazwa szkolenia Miejsce Terminy Cena netto
1 ISO 9001:2015 - wymagania i wdrożenie zmian
 do Systemu Zarządzania Jakości
ą

Warszawa
21.05
23.07

500 zł netto
+ 23% VAT

ZGŁOSZENIE

Lublin
17.05
Szczecin 26.04
7.05
14.06
Poznań
28.05
Katowice 23.04
25.05
Wrocław
19.04
9.05
11.06
Koszalin 7.06
Łódź 14.05
9.06
Bydgoszcz
/ Toruń
19.04
9.05
7.06
Gdańsk 4.06
2

 Kurs dla Auditorów wewnętrznych i Pełnomocników Zarządu
 ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015

Warszawa
21-22.05
23-24.07

700 zł netto
+ 23% VAT

ZGŁOSZENIE

Lublin 17-18.05
Szczecin
26-27.04
7-8.05
14-15.06
Poznań 28-29.05
Katowice 23-24.04
24-25.05
Wrocław
19-20.04
9-10.05
11-12.06
Koszalin 7-8.06
Łódź 14-15.05
9-10.06
Bydgoszcz
/ Toruń
19-20.04
9-10.05
7-8.06
Gdańsk 4-5.06
3  ISO 14001:2015 - wymagania i wdrożenie zmian
 do Systemu Zarządzania Środowiskowego
Warszawa 18.04
23.05
25.07
500 zł netto
+ 23% VAT

ZGŁOSZENIE

Lublin
18.05
Szczecin 27.04
8.05
15.06
Poznań 30.05
Wrocław
21.04
11.05
13.06
Katowice 25.04
26.05
Łódź 16.05
10.06
 Koszalin
8.06
Bydgoszcz
/ Toruń
20.04
11.05
8.06
Gdańsk 6.06
4  Kurs dla Auditorów wewnętrznych i Pełnomocników Zarządu
 ds. Zintegrowanego Systemu:
 + Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015
 + Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg
    ISO 45001 /OHSAS/PN-N-18001
Warszawa
17-18.04
22-23.05
24-25.07
700 zł netto
+ 23% VAT

ZGŁOSZENIE

Lublin
17-18.05
Szczecin
26-27.04
7-8.05
14-15.06
Poznań 29-30.05
Wrocław
20-21.04
10-11.05
12-13.06
Katowice 24-25.04
25-26.05
Łódź 14-15.05
9-10.06
Koszalin
7-8.06
Bydgoszcz
/ Toruń
19-20.04
10-11.05
7-8.06
Gdańsk 5-6.06
5

 Kurs dla Auditorów wewnętrznych i Pełnomocników Zarządu
 ds. Zintegrowanego Systemu:
 + Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015
 + Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015
 + Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy
    wg ISO 45001 / OHSAS/PN-N-18001

Warszawa 21-23.05
23-25.07
1000 zł netto
+ 23% VAT

ZGŁOSZENIE

Lublin
17-18.05
Szczecin 26-27.04
7-8.05
14-15.06
Poznań 28-30.05
Katowice 23-25.04
24-26.05
Koszalin 7-8.06
Wrocław
19-21.04
9-11.05
11-13.06
Łódź 14-16.05
9-10.06
Bydgoszcz
/ Toruń
19-20.04
9-11.05
7-8.06
Gdańsk 4-6.06
6

 Kurs dla Auditorów wewnętrznych i Pełnomocników Zarządu
 ds. Zintegrowanego Systemu:
 + Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001
 + Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015

Warszawa

21-22.05
23-24.07

1000 zł netto
+ 23% VAT

ZGŁOSZENIE
Lublin
17-18.05
Szczecin
26-27.04
7-8.05
14-15.06
Poznań 28-29.05
Wrocław
19-20.04
9-10.05
11-12.06
Katowice 23-24.04
24-25.05
Łódź 14-15.05
9-10.06
Bydgoszcz
/ Toruń
19-20.04
9-10.05
7-8.06
Gdańsk 4-5.06
7

 Kurs dla Auditorów wewnętrznych i Pełnomocników Zarządu
 ds. Zintegrowanego Systemu:
 + Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001
 + Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015
 + Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015

 + Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
    wg ISO 45001 / OHSAS/PN-N-18001

Warszawa  21-23.05
23-25.07

1300 zł netto
+ 23% VAT

ZGŁOSZENIE

Lublin
17-18.05
Poznań
28-30.05
Szczecin  26-27.04
7-8.05
14-15.06
Wrocław
19-21.04
9-11.05
11-13.06
Katowice 23-25.04
24-26.05
Łódź 14-16.05
9-10.06
Bydgoszcz
/ Toruń
19-21.04
9-11.05
7-8.06
Gdańsk 4-6.06
8

 Kurs dla Auditorów wewnętrznych i Pełnomocników Zarządu
 ds. Zintegrowanego Systemu:
 + Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015

 + Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000

Warszawa 21-23.05
23-25.07

1000 zł netto
+ 23% VAT

ZGŁOSZENIE

Poznań 28-30.05
 Szczecin
7-8.05
14-15.06
Wrocław
19-21.04
9-11.05
11-13.06
Łódź 14-16.05
9-10.06
Gdańsk 4-6.06
9  Kurs dla Auditorów wewnętrznych i Pełnomocników Zarządu
 ds.  Zintegrowanego Systemu:
 + Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015
 + Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000
 + Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015
 + Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy
    wg ISO 45001 / OHSAS/PN-N-18001

Warszawa 21-23.05
23-25.06

1300 zł netto
+ 23% VAT

ZGŁOSZENIE

Lublin
17-18.05
Poznań
28-30.05
Szczecin
7-8.05
14-15.06
Wrocław

19-21.04
9-11.05
11-13.06

Katowice 23-25.04
24-26.05
Łódź 14-16.05
9-10.06
Bydgoszcz
/ Toruń
19-21.04
9-11.05
7-8.06
Gdańsk 4-6.06

www.iso-szkolenia.com   www.mastere.edu.pl   www.mastere.com.pl    

 

poklue

 

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

© 2018 MASTERE - your partner in business
Projekt i wykonanie: max.pl